Les residències del Complex Educatiu de Tarragona són un espai idoni per aquells alumnes que estudien a l’Institut Cal·lípolis o a l’Institut Pere Martell i busquen un lloc on residir. També són una bona opció per aquells alumnes que estudien a la URV o a algun institut de Tarragona i volen gaudir de la comoditat de la vida en una residència.

Ofereixen una oportunitat de convivència i emancipació molt enriquidora.

Els nostres residents poden estudiar i conviure en un ambient òptim per relacionar-se i créixer com a persones.

 

Les nostres habitacions són totes exteriors, molt lluminoses i àmplies (3,50 x 5,10m) i disposen de connexió wifi i calefacció. Són habitacions dobles, tot i que poden oferir-se per a fer-ne un ús individual, en funció de la disponibilitat, abonant-ne el suplement corresponent.

 

Les residències compten amb un conjunt de serveis per a tots els residents:SERVEIS EDUCATIUS I PERSONAL ESPECIALITZAT

SERVEIS EDUCATIUS:

El caràcter únic de les Residències d’Estudiants té la seva base en l’atenció que reben els alumnes, ja que no es tracta d’un simple lloc on allotjar-se, sinó que s’ofereixen un conjunt de serveis orientats al benestar i creixement dels residents.

– Servei de dinamització del lleure i oferta d’activitats. Per exemple, tallers de teatre o cuina i campionats esportius.

– Suport i assessorament per part de professionals de l’educació.

– Servei psicopedagògic.

PERSONAL ESPECIALITZAT:

Les residències compten amb un equip de tutors de residència, professionals de l’educació, per acompanyar els alumnes en el seu procés com a estudiants, fent-ne el seguiment acadèmic, oferint-los suport i orientació tant personal com acadèmica, i proposant i animant les tardes lliures amb diverses activitats de lleure.


SERVEI DE NETEJA

Inclou la neteja diària dels espais comunitaris i el manteniment de les habitacions.

SERVEI DE MANTENIMENT

Qualsevol avaria o desperfecte es comunica a Direcció i el servei de
manteniment en fa la reparació.

 

BUGADERIA

Autoservei de rentadora i assecadora.

MENJADOR

El menjador funciona com un autoservei.
Els dilluns es facilita el menú setmanal i es lliuren els tiquets per a tots els àpats de la setmana a l’oficina de Direcció.

 

CUINA

La cuina del Complex Educatiu de Tarragona ha estat acreditada amb la certificació AMED (Alimentació Mediterrània Saludable) per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i pel Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable.
El menú és equilibrat i s’elabora amb productes frescs i variats.

INFERMERIA

El servei d’infermeria es presta durant les 24 hores del dia per tal d’atendre cures bàsiques.

 

APARCAMENT

Múltiples zones per a l’estacionament de vehicles.

ATENCIÓ PERSONAL

A direcció sempre hi ha algú disposat a atendre als residents i solucionar els problemes que puguin sorgir.

 

WIFI

Disposem de connexió wifi a totes les zones de les residències.

 

CONEIX GENT

SALA DE JOCS
A la sala de jocs s’hi poden trobar futbolins, billar i zona de TV.

SALA MULTIMÈDIA
La sala multimèdia disposa d’un projector per veure pel·lícules, jugar a la Play, etc.

BIBLIOTECA
A la biblioteca es pot treballar amb altres companys, estudiar tranquil·lament o agafar llibres en préstec.

SALA D’ESTUDI
Espais concebuts per a l’estudi.

SALA D’INFORMÀTICA
Un espai amb alguns ordinadors a la disposició dels alumnes residents.

SALA DE TV
Una sala per a veure sèries o pel·lícules.

GIMNÀS
El gimnàs està equipat amb bicicletes estàtiques, el·líptiques, peses i màquines de musculació.

TEATRE
El Complex Educatiu disposa d’un teatre per a 1.000 persones i els residents en poder fer ús per a les representacions teatrals i musicals.

AULA DE MÚSICA
Un espai on es desenvolupen els assaigs del grup de música de la residència.

ESPAIS EXTERIORS
L’entorn privilegiat de les residències disposa de camps esportius, pistes de bàsquet o futbol i molts espais verds.

Tarragona és una ciutat d’interès cultural gràcies al seu conjunt arqueològic de Tarraco, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. Cal destacar-ne  el Pont del Diable o Aqüeducte de les Ferreres, l’amfiteatre i la Catedral de Santa Tecla. Tarragona també és una ciutat referència del món casteller i de la dieta Mediterrània.

Podeu trobar informació sobre activitats adreçades als joves a: www.tarragonajove.org


Els residents del Complex Educatiu són estudiants d’estudis universitaris i estudiants d’ensenyament de secundària postobligatòria de centres públics de la demarcació de Tarragona propera al Complex Educatiu o estudiants que cursen al mateix Complex. Els centres del Complex Educatiu són:

INSTITUT PERE MARTELL
L’Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica de referència a les comarques de Tarragona. Aquest institut presenta una àmplia oferta formativa, concretament nou famílies professionals. Totes elles de caire industrial/tècnic i més d’una vintena de titulacions.

INSTITUT CAL·LÍPOLIS
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic en Formació Professional amb una àmplia oferta formativa de quatre famílies professionals: sanitat, activitats físiques i esportives, imatge personal i ensenyaments esportius.


Ubica’t a Tarragona

Coordenades GPS:

   • Latitud: 41.102833
   • Longitud: 1.200027299999988

  Ubica’t al Complex Educatiu


  Les residències del Complex Educatiu estan molt ben connectades amb la ciutat de Tarragona ja que compten amb una línia de transport públic que es troba només a 15 minuts del centre de la ciutat. Cliqueu damunt del mapa per accedir als horaris de la línia 42.

  Imprimir


   


  Les Residències d’estudiants del Complex Educatiu són un servei públic que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ofereix als estudiants de secundària postobligatòria de tot Catalunya que, per circumstàncies personals, familiars o econòmiques, venen a estudiar als centres del Complex o en d’altres centres de la demarcació i necessiten d’aquest servei en el període lectiu.

  QUI POT SER ALUMNE/A RESIDENT

  – Alumnes d’ensenyaments de secundària postobligatòria

  – Alumnes universitaris

  Criteris d’admissió per ser alumne/a resident:

      • Estar matriculat en un centre del Complex Educatiu de Tarragona o en altres centres docents de la demarcació de Tarragona.
      • Ser menor de 25 anys o bé complir 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.
      • No haver estat sancionat per la Direcció de Residències amb una falta molt greu.

  Condicionants:

  L’acceptació de la condició d’alumne resident comporta explícitament que:

      • L’alumne/a facilitarà l’accés a la informació acadèmica necessària per poder valorar el seu rendiment i evolució acadèmica.
      • L’alumne/a es compromet a complir les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, en cas contrari, el/la director/a
       de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu, a proposta de la Gerència, tindrà la potestat de rescindir el contracte.

  PREUS PÚBLICS

  L’import del preu públic per a la utilització del servei d’allotjament prestat a la residència d’estudiants del Complex Educatiu ve regulat en una Ordre de preus públics que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE PENSIÓ COMPLETA DE DILLUNS A DIVENDRES DURANT TOT EL CURS ACADÈMIC.

  Inclou de dilluns a dinar fins a divendres a dinar.

  La residència obrirà els dilluns, o després de festius, a les 7.30 hores del matí i tancarà els divendres, o altre dia previ a un festiu a les 16.00 hores.

  3.377,00 €

  SERVEI COMPLEMENTARI D’ALLOTJAMENT DURANT TOTS ELS CAPS DE SETMANA DEL CURS ACADÈMIC.*

  Aquest servei és per a alumnes majors d’edat i no inclou cap àpat, només el dormir de divendres a diumenge, quedant exclosos els ponts.

  *Per fer efectiu aquest servei hi ha d’haver un mínim de 10 usuaris que ho sol·licitin.

  880,00 €

  SERVEI COMPLEMENTARI PER HABITACIÓ INDIVIDUAL

  Aquest servei esta destinat prioritàriament als alumnes que no gaudeixen de cap tipus d’exempció o bonificació.

  Un cop resolt el procés de reconeixement de les exempcions i bonificacions, si resten habitacions individuals lliures, els alumnes que gaudeixin d’aquestes, podran sol·licitar-les sota els criteris que anualment estableixi la Direcció de les Residències d’Estudiants.

  440,00 €

  SERVEI COMPLEMENTARI D’INCORPORACIÓ EN DIUMENGE

  Inclou el dormir del diumenge i l’esmorzar del dilluns, durant tot el curs acadèmic.

  L’hora d’incorporació al centre els diumenges / festius serà a partir de les 19:30 hores.

  440,00 €

  Complement d’allotjament de CAP DE SETMANA ESPORÀDIC.

  Aquest servei és per alumnes majors d’edat, només inclou dormir de divendres a diumenge, i l’esmorzar del dilluns. Per sol·licitar-ho ha d’estar en funcionament aquest servei.

  38,50 €

  Complement d’INCORPORACIÓ EN DIUMENGE AL VESPRE ESPORÀDIC.

  Aquest servei inclou el dormir del diumenge i l’esmorzar del dilluns. L’hora d’incorporació al centre serà a partir de les 19.30 hores.

  16,50 €

  La durada de les prestacions de la plaça de residència i els serveis complementaris corresponen al període lectiu del curs, segons l’Ordre anual que publica el Departament d’Ensenyament, per la qual s’estableix el calendari escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Els dies de lliure disposició que contempla el calendari escolar dels instituts del Complex tenen la consideració de festius, per tant les residències d’estudiants romandran tancades.

  La residència obrirà els dilluns, o després de festius, a les 7.30 hores del matí i tancarà els divendres, o altre dia previ a un festiu, a les 16.00 hores.

  Durant els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, la residència d’estudiants romandrà tancada.

  PAGAMENT

  El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei.

  Les persones interessades poden optar entre satisfer l’import del preu públic mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant pagament fraccionat.

  El pagament fraccionat serà aplicable al preu públic per allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic, i es podrà dur a terme de la següent manera:

      • 20% de l’import en el moment de la formalització del contracte: 675,40 €
      • 40 % de l’import abans del 5 d’octubre de l’any acadèmic: 1.350,80 €
      • 40 % de l’import abans del 5 de gener de l’any acadèmic: 1.350,80 €

  Els complements per habitació individual, per caps de setmana i per incorporació en diumenges al vespre s’hauran d’abonar en la seva totalitat a l’inici de la prestació del servei.

  Per poder gaudir de la prestació del servei, la persona interessada ha d’estar al corrent de cadascun dels pagaments.

  En cas que es produeixi una baixa abans de la fi de curs escolar no es retornaran les quantitats ja abonades, tret que existeixi algun motiu que ho justifiqui i que caldrà acreditar davant la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

  Les baixes voluntàries no donaran dret a la devolució de les quantitats ja abonades.

  EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

  Al servei d’allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic se li aplicaran els supòsits d’exempcions i bonificacions previstos en l’ordre que fixa els preus públics per la utilització del servei d’allotjament i manutenció en les residències de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

  Les exempcions i bonificacions no seran d’aplicació sobre els complements.

  Qui ho pot sol·licitar:

      • L’ alumnat menor de 25 anys o que compleixi 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.
      • L’ alumnat que cursi estudis de secundària postobligatòria en el Complex Educatiu de Tarragona o en els centres públics de la demarcació de Tarragona i no disposi al seu municipi de residència o a la seva comarca, de l’oferta dels estudis que sol·licita.
      • L’alumnat que estigui preinscrit per aquell curs en algun dels centres del Complex Educatiu o en un centre públic de la demarcació propera al Complex, per als mateixos estudis que fa constar en la sol·licitud de bonificació de places de residència, d’acord amb les normes i els terminis establerts en la Resolució anual sobre preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
      • L’alumnat que no hagi estat sancionat amb un expedient disciplinari anterior.
      • L’alumnat repetidor no pot sol·licitar les exempcions i bonificacions previstes.

  Supòsits d’exempcions

  Poden optar a les exempcions:

      • Persones membres de família nombrosa de categoria especial.
      • Persones que tinguin reconegut oficialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

  Supòsits de bonificacions:

  Poden optar a les bonificacions:

      • Les persones membres de família nombrosa de categoria general, i les persones membres de família monoparental tenen una bonificació del 50 %.
      • Les persones que es trobin entre els llindars de renda familiar que tot seguit s’indiquen, tenen una bonificació del 50 % o del 33 % del preu públic, d’acord amb el que s’hi estableix;
       • Nivell de renda familiar inferior a 5.500,00 euros, la bonificació és del 50 %.
       • Nivell de renda familiar entre 5.500,00 i 8.000,00, la bonificació és del 33 %.

  Als efectes d’aquestes bonificacions, es calcula la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici econòmic anterior al curs acadèmic, de cadascun dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol tipus, i es divideix pel nombre de persones que la integren.

  Són membres computables el pare i la mare, si escau el/la tutor/a i persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior al curs acadèmic o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

  En el cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el/la cònjuge, en el seu cas, la persona a la qual es trobi unida per anàloga relació. Així com els/les fills/es, si escau.

  En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la bonificació. No obstant això, té la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

  En els casos en què el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat civil, ha d’acreditar fefaentment que disposa de mitjans econòmics propis suficients que permetin l’esmentada independència. En cas contrari, s’entendrà no provada la independència.

  Reconeixement

  La proposta de reconeixement de les exempcions i les bonificacions la fa la persona responsable de la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, en el moment en què la persona interessada n’acredita documentalment la situació.

  El/la director/a dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Ensenyament, d’acord amb la documentació aportada, resol i notifica la resolució als interessats per mitjà de la persona responsable de la Gerència.

  Formalització de la matrícula

  Sol·licitud de plaça de residència:

  Descarregueu i empleneu el document de sol·licitud de plaça de residència


  DESCARREGAR EL MODEL


  Aquesta sol·licitud complimentada s’ha de lliurar a les oficines del Complex Educatiu (Administració).

  Pagament de la reserva, fiança i serveis complementaris:

  Descarregueu la carta de pagament de la reserva de plaça pel servei d’allotjament en règim de pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic i la fiança* i aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.


  RESERVA DE PLAÇA I FIANÇA


  En el cas que es desitgi contractar algun servei complementari, cal que us descarregueu les cartes de pagament d’aquests serveis i que aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.*La Direcció de la Residència d’estudiants fixa una quantitat en concepte de dipòsit / fiança per a tots els alumnes, que serà abonada en el moment de formalització del contracte. L’import del dipòsit / fiança es retornarà a final de curs, sempre que les instal·lacions que es posen a la disposició del resident es retornin en les mateix estat de conservació.


  SERVEI COMPLEMENTARI DE CAP DE SETMANA


  SERVEI COMPLEMENTARI D’HABITACIÓ INDIVIDUAL


  SERVEI COMPLEMENTARI D’INCORPORACIÓ EN DIUMENGE


  Signatura de contracte:

  Cal anar a les oficines de l’administració del Complex amb les cartes de pagament abonades de la reserva, la fiança i, si escau, dels serveis complementaris que contractin i signeu el contracte.

  Cal adjuntar:

      • Document on figuri el número de compte bancari on es facturaran els pagaments de la residència (IBAN + 20 dígits)
      • Fotocòpia del resguard de la matricula del centre docent (l’institut o universitat)

  Amb el contracte signat, se us lliurarà la documentació relativa a la residència que haureu de portar complimentada i lliurar-la al personal de la residència quan us incorporeu al setembre.

  Sol·licitud d’exempcions o bonificacions:

  Una vegada signat el contracte, l’alumne/a que reuneixi els requisits que estipula l’Ordre, podrà sol·licitar exempció o bonificació per la modalitat d’allotjament de dilluns a divendres. Els altres serveis complementaris no estan subjectes a aquestes exempcions i bonificacions.

  Cal que empleneu la sol·licitud que hi ha establerta i que aporteu la documentació que es requereix.


  SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ


  SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ

   


  NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT


  NOFC


  PREGUNTES FREQÜENTS

  Per què triar aquesta residència i no una altra?

  Què inclou el preu de la residència?

  Quina durada màxima pot tenir la meva estada a la residència?

  Puc triar el company/a d’ habitació?

  I si no m’hi entenc, puc canviar d’habitació?

  El menjar està inclòs en el preu de la residència?

  Hi ha connexió a Internet a les habitacions?

  He de pagar per algun dels serveis de la residència?

  Em netejaran l’habitació?

  Em donaran roba de llit i tovalloles?

  Les activitats que es realitzen a la residència s’han de pagar?

  I si sóc menor d’edat?

  Com es fa el procés de matrícula?

   

   

  Volver a arriba