1    2    3    4    5    6    7    8    9   
 

Les Residències d'Estudiants formen part de l'estructura organitzativa del CET. Són un servei educatiu que ofereix la
possibilitat de residir de dilluns a divendres, i en el cas dels alumnes majors d'edat, de dilluns a diumenge. Representen
una oportunitat de convivència i emancipació molt enriquidora. Cada residència compta amb el suport de professionals
de l'educació i del lleure que estan a disposició de tots els alumnes residents.