En la seva majoria, els residents del Complex Educatiu són estudiants d'ensenyaments de secundària postobligatòria impartits als centres del mateix Complex. Tanmateix, també hi trobem estudiants universitaris o d'altres centres de la demarcació de Tarragona propers a les nostres instal·lacions.
L'oferta formativa del Complex és:

ELS CENTRES DEL COMPLEX

INSTITUT PERE MARTELL
L’Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica de referència a les comarques de Tarragona. Aquest institut presenta una àmplia oferta formativa, concretament nou famílies professionals de caire industrial/tècnic i més d’una vintena de titulacions.

INSTITUT CAL·LÍPOLIS
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic en Formació Professional amb una àmplia oferta formativa de quatre famílies professionals: sanitat, activitats físiques i esportives, imatge personal i ensenyaments esportius.